FAQ Doména

Jak mohu zaregistrovat doménu?

Registrace nové domény se provádí dle následujícího postupu:

 1. přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla do aplikace Moje O2: https://moje.o2.cz/login/,
 2. vyberte záložku „Internet“, pak dlaždici „Internet v kanceláři“ a „Správa domén“.
 3. Ve správě naleznete přehled svých domén a možnost registrace nové.

V případě, že neznáte své přihlašovací údaje ke kontu, rádi Vám je sdělí kolegové na bezplatné lince 800 184084 či přidělený obchodní zástupce.

Pokud v Moje O2 nevidíte záložku „Správa domén“, spravujte domény přes Moje Konto na adrese: http://www.mojekonto.cz, nebo svou žádost směrujte na adminfix.cz@o2.cz.

K registraci domény dojde do 3 hodin. Stav registrace můžete zkontrolovat na adrese http://www.nic.cz, kde jsou zcela aktuální a správné údaje.

Platba za doménu Vám bude účtována najednou (počet roků * roční poplatek).

Jak mohu prodloužit doménu?

Prodloužení domény se provádí dle následujícího postupu:

 1. přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla do aplikace Moje O2: https://moje.o2.cz/login/,
 2. vyberte záložku „Internet“, pak dlaždici „Internet v kanceláři“ a „Správa domén“.
 3. Ve správě naleznete přehled svých domén a možnost jejich prodloužení.

V případě, že neznáte své přihlašovací údaje ke kontu, rádi Vám je sdělí kolegové na bezplatné lince 800 184084 či přidělený obchodní zástupce.

Pokud v Moje O2 nevidíte záložku „Správa domén“, spravujte domény přes Moje Konto na adrese: http://www.mojekonto.cz, nebo svou žádost směrujte na adminfix.cz@o2.cz.

K prodloužení domény dojde do 3 hodin. Stav prodloužení můžete zkontrolovat na adrese http://www.nic.cz, kde jsou zcela aktuální a správné údaje.

Platba za doménu Vám bude účtována najednou (počet roků * roční poplatek). Ostatní TLD domény (.eu, .sk, .com, .org, .net, …) se prodlužují automaticky, není tedy potřeba Vaší spolupráce na prodloužení.

Jak mohu změnit registrátora domény na O2?

Změna registrátora domény se provádí dle následujícího postupu:

 1. přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla do aplikace Moje O2: https://moje.o2.cz/login/,
 2. vyberte záložku „Internet“, pak dlaždici „Internet v kanceláři“ a „Správa domén“.
 3. Ve správě naleznete záložku „Převést doménu od jiného registrátora“.

V případě, že neznáte své přihlašovací údaje ke kontu, rádi Vám je sdělí kolegové na bezplatné lince 800 184084 či přidělený obchodní zástupce.

Pokud v Moje O2 nevidíte záložku „Správa domén“, spravujte domény přes Moje Konto na adrese: http://www.mojekonto.cz, nebo svou žádost směrujte na adminfix.cz@o2.cz.

Stav změny registrátora domény můžete zkontrolovat na adrese http://www.nic.cz, kde jsou zcela aktuální a správné údaje.

Platba za doménu Vám bude účtována najednou (počet roků * roční poplatek).

Jak mohu aktualizovat / změnit údaje v registru domény?

Pro změnu údajů u domény je potřeba vyplnit formulář na stánkách http://www.o2.cz/domena .

Pokud ve formuláři nevidíte přímo položku, kterou chcete upravit, zapište změnu do poznámky.

Vyplněný formulář zašlete na adresu: adminfix.cz@o2.cz, kde jej kolegové zpracují a budou Vás informovat o provedené úpravě.

Jak mohu změnit držitele domény?

Pro změnu držitele domény je potřeba vyplnit následující dva formuláře:

Vyplněné formuláře zašlete na adresu: adminfix.cz@o2.cz, kde jej kolegové zpracují a budou Vás informovat o provedené úpravě.

Co je technická správa u domény?

Každá doména má svého registrátora, který má právo provádět změny na doméně. S tím úzce souvisí tzv. technická správa, tedy servery, které ponesou DNS záznamy domény. Standardně, pokud si zákazník objedná doménu u nás, je mu poskytována k doméně automaticky. Tyto (typicky 2) DNS servery jsou pak uvedeny ve výpisu whois a především na hlavních serverech společnosti NIC.

Pokud chce zákazník převést doménu k nám, je nejlepší si nejdříve vyžádat výpis zóny u stávajícího poskytovatele domény/technické správy a tyto rovnou uvést při žádosti o registraci. Pak nedojde k výpadku služby.

Jak mohu změnit technickou správu na O2?

Pro nastavení technické správy na naše servery, bude potřeba vyplnit tento formulář. Zaškrtněte službu „Technická správa domény“ a doplňte informace o Vaší doméně.

Spolu s formulářem zašlete výpis zóny od stávajícího technického správce, který Vám jej zašle na požádání.

Jakmile budou tyto kroky z Vaší strany splněny, přidáme Vaší zónu na naše DNS servery.

K dokončení procesu bude potřeba, abyste zajistil nastavení našich DNS serverů v technické správě domény u Vašeho registrátora:

 • dns.iol.cz (194.228.2.61),
 • ns2.tel.cz (194.228.2.1).

Služba „Technická správa“ je zpoplatněna částkou 200 Kč bez DPH / rok.

Jak mohu využívat sekundární DNS od O2?

Pro nastavení sekundárního DNS, bude potřeba vyplnit tento formulář. Zaškrtněte službu „Hostovaný sekundární DNS“ a doplňte informace o Vašem primárním DNS serveru.

Dále bude potřeba, abyste zajistil nastavení našeho sekundárního DNS serveru v technické správě domény u Vašeho registrátora:

 • ns2.tel.cz (194.228.2.1).

Posledním krokem bude povolení našemu serveru stáhnout zónu z Vašeho primárního DNS serveru (allow-transfer).

Jakmile budou tyto kroky z Vaší strany splněny, přidáme Vaší zónu na náš sekundární DNS server a ověříme funkčnost.

Služba „Hostovaný sekundární DNS“ je zpoplatněna částkou 100 Kč bez DPH / rok.

Kde zjistím aktuální údaje v registru domény?

Whois (z angličtiny, who is? – kdo je?) je TCP protokol (port 43), databáze a vyhledávací služba, jejíž pomocí se dají zjistit informace o internetových doménách.

Pomocí této služby můžete jednoduše zjistit:

 • registrátora domény,
 • držitele domény a administrativní kontakt,
 • technickou správu domény i technický kontakt,
 • status, datum registrace, změny a expirace domény.

Doporučujeme využít službu Whois na adrese http://www.who.is, nebo přímo Whois správce domény, např. http://www.nic.cz, http://whois.eu.

Co jsou a k čemu slouží DNS záznamy?

DNS (Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. Později ale přibral další funkce (např. pro elektronickou poštu či IP telefonii) a slouží dnes de facto jako distribuovaná databáze síťových informací.

Protokol používá porty TCP/53 i UDP/53, je definován v RFC1035. Servery DNS jsou organizovány hierarchicky, stejně jako jsou hierarchicky tvořeny názvy domén. Jména domén umožňují lepší orientaci lidem, adresy pro stroje jsou však vyjádřeny pomocí adres 32bitových (IPv4) A záznam nebo 128bitových (IPv6) – AAAA záznam. Systém DNS umožňuje efektivně udržovat decentralizované databáze doménových jmen a jejich překlad na IP adresy. Stejně tak zajišťuje zpětný překlad IP adresy na doménové jméno – PTR záznam.

Jak mohu upravit DNS záznamy, když je O2 technický správce?

Změna DNS záznamů se provádí dle následujícího postupu:

 1. přihlašte se pomocí svého uživatelského jména a hesla do aplikace Moje O2: https://moje.o2.cz/login/,
 2. vyberte záložku „Internet“, pak dlaždici „Internet v kanceláři“ a „Správa domén“.
 3. Ve správě naleznete přehled svých domén a u každé domény odkaz na správu DNS záznamů.
 4. Po rozkliknutí můžete upravovat DNS záznamy.

V případě, že neznáte své přihlašovací údaje ke kontu, rádi Vám je sdělí kolegové na bezplatné lince 800 184084 či přidělený obchodní zástupce.

Pokud v Moje O2 nevidíte záložku „Správa domén“, spravujte domény přes Moje Konto na adrese: http://www.mojekonto.cz, nebo svou žádost směrujte na adminfix.cz@o2.cz .

Doporučujeme provádět změny DNS záznamů pouze v případě, že jste si jisti, co děláte. Špatné nastavení DNS záznamů může vést k nefunkčnosti webové prezentace, emailové komunikace a dalších problémů.

Příklady nastavení DNS záznamů

Zde uvádíme příklady, jak je možno definovat DNS záznamy s výsledným efektem. Příklady se vztahují k zóně o2.cz.

název typ hodnota efekt
@ A 194.228.110.125 o2.cz → 194.228.110.125
praha A 194.228.110.125 praha.o2.cz → 194.228.2.70

Pomocí A záznamu definujeme směrování jmenného názvu na IP adresu. Znak @ v názvu záznamu dosadí název zóny, tedy o2.cz.

název typ hodnota efekt
www CNAME @ www.o2.cz → o2.cz
brno CNAME praha.o2.cz. brno.o2.cz → praha.o2.cz
* CNAME @ *.o2.cz → o2.cz

Pomocí CNAME záznamu definujeme směrování jmenného názvu na jmenný název. Znak * v názvu záznamu bude směrovat všechny záznamy, které nejsou definované, např. tedy plzen.o2.cz.

název typ priorita hodnota efekt
@ MX 10 smtp-in.iol.cz. info@o2.cz → smtp-in.iol.cz
@ MX 20 smtp-in2.iol.cz. info@o2.cz → smtp-in2.iol.cz (sekundární)
ostrava MX 10 smtp-in.iol.cz. info@ostrava.o2.cz → smtp-in.iol.cz

Pomocí MX záznamu definujeme směrování emailu na poštovní server. Pokud nelze poštu doručit pomocí záznamu s nejvyšší prioritou (10), použije se záznam s druhou nejvyšší prioritou (20).

název typ hodnota efekt
@ NS dns.iol.cz. o2.cz → dns.iol.cz
@ NS ns2.tel.cz. o2.cz → ns2.tel.cz (sekundární)
olomouc NS dns.iol.cz. olomouc.o2.cz → dns.iol.cz

Pomocí NS záznamu definujeme směřování DNS dotazů na DNS server. Definují se zde vždy autoritativní servery, které jsou uvedeny jako technická správa u správce domény. Také je možné pomocí NS záznamu směrovat doménu 3. řádu do vlastní zóny.