Uživatelské rozhraní Web Plus NT


Přehled


Souhrné informace o účtu Souhrné informace o účtu a menu

WWW Servery


Změna nastavení WWW serveru Změna nastavení WWW serveru
Detailní nastavení WWW a ASP Detailní nastavení WWW a ASP
Vlastnosti zobrazování adresáře Vlastnosti zobrazování adresáře
Nastavení vlastností logování serveru Nastavení vlastností logování serveru
Nastavení bezpečné komunikace SSL Nastavení bezpečné komunikace SSL
Kontrola nastavení WWW serveru Kontrola nastavení WWW serveru
Statistiky Statistiky

Databáze


Menu databází Menu databází
Založení nové databáze Založení nové databáze
Smazání existující databáze Smazání existující databáze
Vytvoření nové tabulky v databázi Vytvoření nové tabulky v databázi
Vytvoření nové procedury Vytvoření nové procedury, nebo úprava již existující
Vytvoření pohledu Vytvoření pohledu
Vytvoření implicitní hodnoty Vytvoření implicitní hodnoty
Spuštění SQL dotazu Spuštění SQL dotazu
Vytvoření zálohy databáze Vytvoření zálohy databáze
Obnovení zálohy databáze Obnovení zálohy databáze

Změna kontaktu


Změna přístupového hesla Změna přístupového hesla
Změna kontaktního emailu Změna kontaktního emailu

Práce se soubory


Komprese obsahu do souboru ZIP Komprese obsahu do souboru ZIP
Dekomprese obsahu ze souboru ZIP Dekomprese obsahu ze souboru ZIP
Webový správce souborů Webový správce souborů

Časovač


Pravidelné spouštění skriptu pomocí časovače Pravidelné spouštění skriptu pomocí časovače