FAQ Webhosting

Jaký webhosting je nabízen a jakým způsobem je možné službu objednat?

O2 WHX

1 GB 2 GB Více prostoru
49 Kč bez DPH / měsíc 79 Kč bez DPH / měsíc individuálně
 • skripty PHP 5.3.3 a databáze MySQL 5.1
 • velikost diskového prostoru a databáze podle přání
 • možnost provozu více samostatných prezentací na jediném účtu (dva virtuální hosti v ceně)
 • aliasy k doménovému jménu zdarma
 • více databází u jednoho účtu
 • zřízení dalších FTP účtů do podadresářů
 • přístup k stánkám pomocí SSL
 • pravidla .htaccess s podporou mod_rewrite
 • GD knihovny
 • bez zpoplatnění přenesených dat (data nesmí být v rozporu s autorskými právy a musí souviset s prezentací daného webu)

Službu je možné objednat pomocí smlouvy o zřízení.

Objednal jsem si vaší službu WEB Expres Plus NT / WHX a nevím jak postupovat při jejím zprovoznění.

Nejprve je třeba vyčkat na e-mail, který vám oznámí zřízení služby. Aktivací služby je současně zpřístupněna uživatelská konzole služby, kde můžete měnit konfiguraci svého www serveru. V této konzoli je třeba před spuštěním služby namapovat doménu na adresář s prezentací. Po takto provedené instalaci služby by měly být vaše stránky funkční.

Administrační rozhraní pro službu:

Jakým způsobem je možné změnit parametry služby WEB Expres Plus NT / WHX , jako je napřiklad kapcita účtu?

Pro navýšení kapacity účtu je nutné vyplnit dodatek ke smlouvě. Dokument je potřeba vytisknout, podepsat, a nascanovaný zaslat emailem na administrativní oddělení adminfix.cz@o2.cz.

Jaké jsou možnosti nastavení v uživatelském rozhraní služby?

V pripadě služby Web Expres je v uživatelském rozhraní možná:

 • změna hesla pro FTP přístup
 • nastavení limitu dat na účtu
 • změna domovského adresáře
 • vytvoření nového WWW serveru

Náhled rozhraní Web Expres.

U služeb WebPlus NT a WHX rozhraní umožnuje:

 • změnu hesla a kontaktního emailu
 • nastavení virtuálního www serveru (domovský adresář, aliasy, chybové zprávy, aj.)
 • přidání či odstranění databáze, zmenu hesla databáze, a import ze souboru
 • rozdělení quoty účtu mezi webový prostor a databáze (WHX)
 • nastavení logování, statistik přístupů
 • nastavení voleb PHP a ASP (safe mode, register globals, aj.)
 • nastavení SSL
 • vytvoření alternativních FTP účtů (WHX)

Náhled rozhraní WHX a Web Plus NT.

Jakým způsobem mohu nahrát na webhosting své stránky?

K vašemu účtu na serveru se můžete připojit pomocí FTP. Jedná se o typ spojení, pomocí nehož je možné zkopírovat www stránky z vašeho počítače na server v internetu. Pro FTP připojení je nutný takzvaný FTP klient, tedy program na vašem počítači, který umožnuje přenos souboru a podporuje tento typ spojení. V konfiguraci nového spojení je nutné nastavit hostitele (server kam se budete připojovat), vaše přihlašovací jmého a heslo.

Služba FTP Hostitel
WEB Expres FTP://web.o2hos­ting.cz

WEB PLUS NT

FTP://webhnt01r­.iol.cz
FTP://webhnt02r­.iol.cz
WEB PLUS WHX FTP://whx.o2hos­ting.cz

Jak mám nastavit DNS zázamy mé domény na vaše webhostingové služby?

Záznamy v DNS je vhodné nastavit jako CNAME

Služba CNAME IP
WEB Expres web.o2hosting.cz 194.228.110.30

WEB PLUS NT

webhnt01r.iol.cz 194.228.110.76
webhnt02r.iol.cz 194.228.110.74
WEB PLUS WHX whx.o2hosting.cz 194.228.110.125

Chtěl bych u vás využívat skripty na straně serveru a nevím jaké přípony souborů je možno použít.

PHP skripty jsou k dispozici na službě WHX, ASP skripty pak na WEB PLUS NT. Koncovka je standardně .PHP a .ASP, případně je možné je změnit či nadefinovat další v administračním rozhraní.

Mám službu WEB Plus WHX a chtěl bych se přihlásit ke své databázi pomocí PHP skriptu, stále se mi to nedaří. Co mám dělat?

Vaše datábáze není umístěna lokálně na serveru jak je obvyklé, ale na samostaném databázovém serveru. Jeho název naleznete v administrační konzoli, přímo u vámi založené databáze, nejpravděpodobněji se bude jednat o LD1 případně LD2. Při vytváření spojení s databázovým serverem je tedy ve skriptu namísto hostitele LOCALHOST nutné použít LD1 nebo LD2.

Přestože jsem službu zprovoznil přesně podle pokynů, prohlížeč mi po zadání správné adresy nezobrazuje moji www prezentaci?

Příčin nefunkčnosti prezentace v tomto případě může být hned několik:

 1. problémy s DNS – doména není správně zadána v DNS nebo ještě neproběhla změna záznamů po jejím převodu (poznáte příkazem ping např. v příkazovém řádku Windows (ping www.jmenodomeny.cz) podle IP adresy, ze které se vrátí odezva. Adresy služeb naleznete v tabulce.
 2. v administrativní konzoli služby není zapnut virtuální www server pro Vaší doménu
 3. virtualní www server pro doménu je sice korektně zapnut, ale spuštěcí soubor nekoresponduje se jménem spouštěcího souboru nastaveném v administrativní konzoli služby.

Nedaří se mi uložit data do souboru, co mám dělat?

Problém je pravděpodobně způsoben tím, že nemáte nastavena dostatečná práva zápisu pro daný soubor nebo adresář. Práva zápisu lze měnit pomocí FTP přístupu, styl zápisu práv zavisí na vámi použitém FTP klientu.

Osmičkový Binární Unix Význam
7 111 rwx čtení, zápis, spuštění
6 110 rw- čtení, zápis
5 101 r-x čtení, spuštění
4 100 r-- čtení
3 011 -wx zápis, spuštění
2 010 -w- zápis
1 001 --x spuštění
0 000 --- zakázáno

Práva se vždy nastavují jako trojice pro vlastníka, skupinu a ostatní uživatele.

Lze na vašem serveru využívat zabezpečený přístup na stránky, např. kvůli bezpečnosti osobních údajů odesílaných pomocí formuláře na server?

Možné to je, pomocí tzv. bezpečného protokolu SSL (Secure Socket Layer – na stránkách poznáte podle toho, že http:// je nahrazeno https://), který je obecně používán k přenosu informací, které nesmí být odposlechnuty. V případě našeho serveru se jedná o zabezpečení pomocí 128-bitového klíče, jehož certifikační autoritou je firma Verisign. Výhodou je, že její veřejný klíč je běžnou součástí prohlížečů.

Jak si mohu zapnout podporu SSL (Secure Socket Layer) pro své stránky?

Šifrované spojení SSL je podporováno pouze u služeb WEB Plus NT a WEB Plus WHX. Pro aktivaci SSL vytvořte FTP programem samostatný adresář, poté pomocí administrativní konzole služby na tento adresář namapujte ve volbě nasatavení SSL nový www server.

Služba Jméno www serveru
WEB PLUS NT https://sslnt.iol.cz/jakékoliv-volné-jméno
WEB PLUS WHX https://whx.o2hosting.cz/jakékoliv-volné-jméno

Je na službe WEB Plus WHX k povolen soubor .htaccess, pripadne k dispozici modul mod_rewrite?

Vetšinu parametrů je možné změnit přímo v administrativní konzoli WHX na strance https://whx.o2hosting.cz/user, v souboru .htaccess jsou funkce omezeny. Modul mod_rewrite k dispozici je, pravidla se zapisují přímo do souboru .htaccess.

Nabízí váš server logování a statistiky?

Logovaní a statistiky jsou podporovány pouze u služeb WEB Plus NT a WEB Plus WHX. Aktivace se provádí v administrační konzoli. Jestliže zaškrtnete volbu logování, budou v případě WEB Plus NT logovací soubory ukládány do Vámi vybraného adresáře, v případě WHX do adresáře _LOGS v domovském adresáři. Jejich velikost se započítává do Vašeho obsazeného prostoru.

Je možné na službě WHX zjistit IP adresu návštěvníků stránek?

Proměná php$_SERVER[RE­MOTE_ADDR] vrací IP adresu serveru, jelikož ten je umístěn za PROXY. Je tedy nutné použít následující skript, který ji nastaví z jiné proměné:

class RemoteAddr {
 public static function getAddr() {
  $IP = explode(', ', $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']);
  return $IP[0];
 }
}

Poté stačí pretypovat původní proměnnou:

$_SERVER['REMOTE_ADDR'] = RemoteAddr::getAddr();